Thủ tục hải quan riêng cho HH XNK qua thương mại điện tử có chưa?

15/09/2021
Hiện pháp luật hải quan chưa có quy định riêng về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Chia nhóm để quản lý

Theo đó đối với các hàng hóa này khi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu được sử dụng mẫu tờ khai và thực hiện thủ tục hải quan (khai các chỉ tiêu thông tin, thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, khai sửa đổi, bổ sung) theo quy định chung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thủ tục hải quan cho thương mai điện tử?

Tuy nhiên, đặc thù của hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, hàng hóa mua trực tiếp từ các sàn, website và giao cho người mua hàng tại địa chỉ người nhận hàng, hàng hóa mua chủ yếu là hàng tiêu dùng nhiều chủng loại, trị giá nhỏ, mua tại các thời điểm được giảm giá… người khai hải quan là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng và đại lý làm thủ tục hải quan.

Do vậy tại Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại cần phải có quy định cụ thể, phù hợp với từng nhóm hàng hóa, các chỉ tiêu khai báo đơn giản so với hàng hóa thông thường, việc kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra qua máy soi.

Theo đó tại dự thảo nghị định đã quy định các nội dung cơ bản như: chia nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dựa trên kinh nghiệm, thông lệ quốc tế và mức độ rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa được chia nhóm để thực hiện thủ tục hải quan theo từng nhóm.

Đối với hàng hóa xuất khẩu gồm: nhóm 1- Hàng hóa không thuộc diện phải quản lý, kiểm tra chuyên ngành; nhóm 2 - Hàng hóa thuộc diện phải quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Đối với hàng hóa nhập khẩu: nhóm 1 là hàng hóa có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam (một triệu đồng) trở xuống và được miễn giấy phép, miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định; nhóm 2 là Hàng hóa không thuộc nhóm 1.

Thủ tục sẽ đơn giản

Về thủ tục, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cho biết do các thông tin về người nhập khẩu, xuất khẩu, thông tin về hàng hóa (trị giá, thanh toán, điều kiện giao hàng…) và phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được chi tiết tại thông tin đơn hàng, thông tin thanh toán, thông tin vận chuyển đã gửi đến Hệ thống, do vậy hồ sơ hải quan tương đối đơn giản.

Cụ thể đối với hàng hóa xuất khẩu nhóm 1, dự thảo quy định hồ sơ hải quan chỉ gồm tờ khai hải quan, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cơ quan Hải quan có nghi ngờ các thông tin khai thì sẽ thực hiện tra cứu cơ sở dữ liệu của Hệ thống (không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình chứng từ liên quan).

Đặc biệt, thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhóm 1 sẽ có sự khác biệt với hàng hóa nhóm 2. Chỉ tiêu thông tin khai trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhóm 1 ít hơn so với hàng hóa nhóm 2

Chỉ tiêu thông tin khai trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhóm 1 đơn giản hơn so với chi tiêu khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 để nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian thông quan, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Đồng thời, hàng hóa nhóm 1 về cơ bản được miễn kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế.

Dự thảo nghị định cũng quy định cho phép người khai hải quan được khai trên một tờ khai hải quan cho nhiều đơn hàng cùng thuộc hàng hóa là nhóm 1 (tức là hàng hóa của nhiều chủ hàng được khai trên cùng một tờ khai hải quan).

Công tác giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử được thực hiện từ khi hàng hóa hoàn thành thủ tục xuất khẩu đến khi thực xuất, từ khi hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên đến khi thông quan hàng hóa.

Theo đó đối với hàng hóa nhập khẩu về cơ bản sẽ thực hiện soi chiếu ngay đến cửa khẩu để kiểm soát, phát hiện hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu như: ma túy, vũ khí… Các thủ tục về giám sát giữa doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng với cơ quan Hải quan đều được tương tác trên Hệ thống. Đồng thời, hàng hóa chủ yếu thực hiện kiểm tra qua máy soi.

Nguồn: HẢI QUAN ONLINE

 Bài viết khác

Nỗ lực thúc đẩy thực hiện Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh

14/09/2021

Việc xây dựng và sớm đưa vào vận hành Hệ thống hải quan số, mô hình Hải quan thông minh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn 2021-2030. Vì vậy, hơn một năm qua, toàn Ngành đã tập trung nguồn lực thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến xây dựng Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Hải quan TPHCM kiến nghị tăng cường LL đi làm để thông quan HH XNK

09/09/2021

Khối lượng công việc lớn, để đảm bảo lực lượng thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp tại các cửa khẩu, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị được tăng thêm lực lượng làm việc tại các khâu trọng yếu.

Hướng dẫn giám sát HQ đối với HH quá cảnh có thực hiện đóng hàng

07/09/2021

Tổng cục Hải quan vừa có công văn 4281/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan Tây Ninh liên quan đến công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiện chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển.

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook