Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

Thông tin Sản phẩm, Dịch vụ

01

Đào tạo kết hợp nghiệp vụ của Kế toán & Xuất nhập khẩu giúp bộ phận kế toán - bộ phận kho quản lý kho, giúp các phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp thấu hiểu, hiệp đồng trong công việc

02

Đào tạo các phòng ban/bộ phận tiếp cận, sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc

03

Đào tạo các nhân sự phối hợp trong việc lập và giải trình Báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC .

Chi tiết giải pháp, ứng dụng

1. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý kho

Đối tượng: Cán bộ là kế toán kho, thủ kho, quản đốc ... tại doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại doanh nghiệp.

- Các nguyên tắc quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp.

- Thiết lập hệ thống các chứng từ quản lý kho trên phần mềm quản lý.

- Thiết lập hệ thống quản lý thông tin chi tiết theo hợp đồng, lệnh sản xuất và được mã hóa nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm quản lý kho để phục vụ cho kế toán và việc lập báo cáo quyết toán.

- Thiết lập các tiêu chuẩn quản lý kho NPL, SP phải trong công tác bảo quản, lưu trữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kho chứa phải được sắp xếp khoa học theo tiêu chuẩn 5S, đảm bảo an ninh an toàn.

2. Đào tạo về nghiệp vụ Xuất nhập khẩu

Đối tượng: Cán bộ phòng xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung Online hoặc tại Văn phòng EXIM.

  Thực hiện Luật Hải quan năm 2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư 39/2018 ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật Hải quan 2014; Thông tư Số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 và Thông tư số 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/04/2019 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

  Công ty CP Công nghệ và Tư vấn EXIM tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học kiến thức nghiệp vụ hải quan và thi lấy chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ khai hải quan) do Tổng cục hải quan cấp.

Nội dung và chương trình khóa học

  Khóa học sẽ do các giảng viên của Học viện Tài chính, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hải quan giảng dạy phù hợp theo quy định hiện hành của pháp luật.

  Chương trình bao gồm các chuyên đề:

 • Chuyên đề 1: Thuế XK, NK; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
 • Chuyên đề 2: Pháp luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Chuyên đề 3: Phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chuyên đề 4: Trị giá hải quan
 • Chuyên đề 5: Xuất xứ hàng hóa
 • Chuyên đề 6: Sở hữu trí tuệ
 • Chuyên đề 7: Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
 • Chuyên đề 8: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Chuyên đề 9: Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chuyên đề 10: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK,NK có tính chất thương mại
 • Chuyên đề 11: Hướng dẫn thực hành khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS
 • Chuyên đề 12: Vận dụng phần mềm quản lý kho đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

  Kết thúc khóa học, học viên sẽ được nâng cao kiến thức nghiệp vụ về nghiệp vụ hải quan, đồng thời các học viên có điều kiện tham gia kỳ thi để đạt Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức (dự kiến vào tháng 9/2021).

3. Đào tạo về nghiệp vụ ứng dụng trên phần mềm EXIM

Đối tượng: Cán bộ kế toán, kho, xuất nhập khẩu có tham gia trong hoạt động kho, lập báo cáo quyết toán, được phân quyền, sử dụng phần mềm EXIM.

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc Online.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0972 181 589 hoặc qua email: exim.com.vn@gmail.com.

Facebook