Tư vấn, Setup hệ thống Quản lý Kho gia công - Xuất nhập khẩu

Thông tin Sản phẩm, Dịch vụ

01

Setup hệ thống quản trị tổng thể bao gồm: Kế toán - Xuất nhập khẩu - Kho trong quản lý hoạt động doanh nghiệp gia công 

02

Tư vấn, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý kho trong doanh nghiệp gia công 

03

Xây dựng, ứng dụng các công cụ phần mềm trong quản lý kho thực tế tại doanh nghiệp

04

Cung cấp nhiều báo cáo quản trị phân tích số liệu chuyên sâu theo mục đích quản lý của doanh nghiệp

05

Chi phí đầu tư phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ

Chi tiết giải pháp, ứng dụng

1. Mục đích ứng dụng gói giải pháp

 Giúp ban giám đốc, quản đốc và các bộ phận liên quan:

- Theo dõi, quản lý quá trình nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật tư, hàng hóa được thông suốt và đạt hiệu quả trong công tác quản lý từ khâu nhập kho vật tư theo hợp đồng, lệnh sản xuất (chỉ lệnh), đến khi xuất kho nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất sản phẩm theo hợp đồng, lệnh sản xuất.

- Quản lý thành phẩm gia công sản xuất hoàn thành nhập kho chi tiết theo hợp đồng, lệnh sản xuất đến khi xuất trả sản phẩm cho bên đặt gia công chi tiết theo hợp đồng, lệnh sản xuất.

- Đảm bảo việc cung cấp dữ liệu phục vụ công tác lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của pháp luật và cung cấp minh chứng giải trình khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan.

2. Nguyên tắc chung về công tác quản lý Hàng tồn kho

- Tất cả các nguyên phụ liệu, sản phẩm phải được làm thủ tục nhập kho, xuất kho trên phần mềm quản lý kho.

- Tất cả các phiếu nhập kho, xuất kho đều được in từ hệ thống phần mềm quản lý kho và có sự xác nhận của bộ phận quản lý khi thực hiện nhập kho, xuất kho.

- Tất cả định mức kỹ thuật của sản phẩm phải được cập nhật vào phần mềm quản lý kho.

- Tất cả các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho được quản lý chi tiết theo hợp đồng, chỉ lệnh và được mã hóa nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm quản lý kho để phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán

- Các NPL, SP phải được bảo quản, lưu trữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kho chứa phải được sắp xếp khoa học theo tiêu chuẩn 5S, đảm bảo an ninh an toàn.

- Mở thẻ kho theo dõi bán thành phẩm sản xuất hoàn thành và bàn giao trong ngày giữa các bộ phận của một công đoạn sản xuất.

3. Các bước ứng dụng giải pháp vào quản lý thực tế

Bước 1: KHẢO SÁT SƠ BỘ (01 buổi)

- Mô hình và yêu cầu Quản lý kho
- Khảo sát quy trình sản xuất
- Khảo sát mối liên hệ giữa Bộ phận Kế toán, XNK và Kho trong quá trình quản lý kho
- Trình bày Demo giải pháp phần mềm.

Bước 2: TƯ VẤN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP (01 buổi)

- Tư vấn giải pháp
- Thống nhất các Nội dung triển khai: Báo giá chi phí, tổng thời gian thực hiện...

Bước 3: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THÀNH LẬP ĐỘI DỰ ÁN (01 buổi)

- Ký kết hợp đồng triển khai giải pháp
- Lập Ban Dự án với các Thành viên của hai bên
- Thống nhất Kế hoạch triển khai

Bước 4: TRIỂN KHAI (06 buổi)

- Khảo sát chi tiết
- Thống nhất các yêu cầu về quản lý kho, quản lý định mức, lập và giải trình…
- Lập tài liệu tư vấn Quản lý kho

- Ứng dụng quản lý kho trên phần mềm EXIM

- Cài đặt và Đào tạo Nhân viên sử dụng thành thạo
- Nghiệm thu Giải pháp
- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng.

Bước 5: HỖ TRỢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM (01 năm)

- Xử lý các lỗi, giải đáp thắc mắc từ xa qua Ultra Viewer, Anydesk...
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng
- Các kênh tiếp nhận thông tin bảo hành:
  + Hotline: 0972 181 589 - 0247 102 1818
  + Zalo tích hợp trên phần mềm

Facebook